Viktor Yamshchikov

«Alexandro Nevsky Lavra», х.м., 50x60, 2018