Viktor Yamshchikov

«St. Andrew’s Church on Vasilyevsky Island», х.м., 50x57, 2018