Viktor Yamshchikov

«Watermelon and roses», х.м., 60x60, 2015