Viktor Yamshchikov

«Traveling wave», х.м., 80x110, 2015