Viktor Yamshchikov

«Birch Grove», х.м., 80x100, 2016