Viktor Yamshchikov

«Bouquet of flowers 2006», х.м., 80x60, 2010