Viktor Yamshchikov

«Bouquet of dahlias», х.м., 60x50, 2007