Viktor Yamshchikov

«Black Sea», х.м., 80x100, 2011