Viktor Yamshchikov

«Thistle blooms», х.м., 60x80, 2015