Viktor Yamshchikov

«Flowers at the dacha», х.м., 100x80, 2004