Viktor Yamshchikov

«Dusk on Fontanka river», х.м., 54x63, 2010