Viktor Yamshchikov

«Gatchina Palace», х.м., 64x90, 1989