Viktor Yamshchikov

«mountain pasture», х.м., 90x100, 2015