Viktor Yamshchikov

«Red roofs», х.м., 80x100, 2014