Viktor Yamshchikov

«White rose bush», х.м., 80x100, 2011