Viktor Yamshchikov

«Summer field», х.м., 60x80, 2011