Viktor Yamshchikov

«Summer day at the port», х.м., 80x100, 2015