Viktor Yamshchikov

«Summer on B Konyushennaya 2012», х.м., 50x70, 2017