Viktor Yamshchikov

«Summer on the channel», х.м., 50x80, 2014