Viktor Yamshchikov

«Summer on M Konyushennaya», х.м., 42x57, 2014