Viktor Yamshchikov

«Summer in the Bay», х.м., 66x99, 2006