Viktor Yamshchikov

«Boats and mud», х.м., 50x60, 2012