Viktor Yamshchikov

«Boats in the bay», х.м., 60x60, 2012