Viktor Yamshchikov

«Poppies are blooming», х.м., 40x50, 2020