Viktor Yamshchikov

«March day», х.м., 80x100, 2020