Viktor Yamshchikov

«Monastery», х.м., 53x75, 1990