Viktor Yamshchikov

«Freezing day», х.м., 80x100, 2020