Viktor Yamshchikov

«Sea breeze», х.м., 60x80, 2019