Viktor Yamshchikov

«Seascape», х.м., 80x100, 2011