Viktor Yamshchikov

«Male model», х.м., 100x83, 1989