Viktor Yamshchikov

«On a channel in China», х.м., 80x100, 2019