Viktor Yamshchikov

«In the south of Italy», х.м., 50x60, 2019