Viktor Yamshchikov

«Nevsky Avenue», х.м., 40x50, 2018