Viktor Yamshchikov

«Cloudy day», х.м., 60x80, 2016