Viktor Yamshchikov

«lonely rock», х.м., 80x105, 2018