Viktor Yamshchikov

«Autumn bouquet», х.м., 84x66, 1993