Viktor Yamshchikov

«Autumn day on the channel», х.м., 80x100, 2018