Viktor Yamshchikov

«Coast of Italy», х.м., 60x80, 2019