Viktor Yamshchikov

«Sunflowers in a vase», х.м., 85x75, 2015