Viktor Yamshchikov

«Field of poppies», х.м., 50x70, 2010