Viktor Yamshchikov

«Wildflowers near the house», х.м., 60x60, 2011