Viktor Yamshchikov

«After the bath», х.м., 56x78, 1994