Viktor Yamshchikov

«Foothills of Elbrus», х.м., 80x100, 2015