Viktor Yamshchikov

«Beautiful day on the Seine», х.м., 80x100, 2005