Viktor Yamshchikov

«Awakening», х.м., 80x100, 2009