Viktor Yamshchikov

«Pond in Gatchina Park», х.м., 69x95, 2004