Viktor Yamshchikov

«Happy day on the channel», х.м., 60x80, 2019