Viktor Yamshchikov

«Paradise Bay», х.м., 80x100, 2011