Viktor Yamshchikov

«Early morning in Tuscany», х.м., 60x80, 2019