Viktor Yamshchikov

«Native spaces», х.м., 80x100, 2006